Logo Alginit Prodej

Alginit Prodej

Moto:

„Sej vždy na takové půdě, která sama sebe obléká, protože ona obleče i Tebe. Protože taková půda která neobléká sebe neobleče ani Tebe…“
(11. stol. ze severního Íránu)

„…ženo drž sa chlapa, který sa sám obléká, obleče i Tebe….“
moravské doplnění


Pomocná půdní látka, vedena u UKZUZ a Biokont.cz pod V 317 a doplněk do krmných směsí pro zvířata.

Použít lze v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č.834/2007 
a Nařízení Komise (ES) č 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů má certifikát BIOKONT – CZ – BIO – 003.

  • Alginit je organogenní sediment patřící mezi olejové břidlice (roponosné břidlice), vznikl působením primitivních řas ze skupiny zelených řas (Botryococcus braunii), které mají vysokou přirozenou vlhkost, plasticitu, relativně nízkou hmotnost a vysokou pórovitost.
  • Alginit je ekologickou surovinou výhradně na přírodní bázi. Neobsahuje žádné chemikálie 
    a umělé přísady.
  • Alginit má přirozeně nízký obsah solí a těžkých kovů.
  • Alginit má mimořádné vlastnosti, obsahuje velké procento humusu, který vznikl rozpadem řas, obsahuje významný poměr minerálních živin a různé stopové prvky. Díky této vlastnosti má Alginit využití v zemědělství jako přírodní půdní kondicionér.

Srovnání

Ložisko a těžba Alginitu

Povrchový důl Alginitu. Ilustrační foto. Povrchová těžba Alginitu výrazně snižuje konečnou cenu nerostné suroviny pro zákazníky.