Logo Alginit Prodej

Alginit Prodej

Moto:

„Sej vždy na takové půdě, která sama sebe obléká, protože ona obleče i Tebe. Protože taková půda která neobléká sebe neobleče ani Tebe…“
(11. stol. ze severního Íránu)

„…ženo drž sa chlapa, který sa sám obléká, obleče i Tebe….“
moravské doplnění


Pomocná půdní látka, vedena u UKZUZ a Biokont.cz pod V 317 a doplněk do krmných směsí pro zvířata.

Použít lze v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č.834/2007
a Nařízení Komise (ES) č 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů má certifikát BIOKONT – CZ – BIO – 003.

 • Alginit je organogenní sediment patřící mezi olejové břidlice (roponosné břidlice), vznikl působením primitivních řas ze skupiny zelených řas (Botryococcus braunii), které mají vysokou přirozenou vlhkost, plasticitu, relativně nízkou hmotnost a vysokou pórovitost.
 • Alginit je ekologickou surovinou výhradně na přírodní bázi. Neobsahuje žádné chemikálie
  a umělé přísady.
 • Alginit má přirozeně nízký obsah solí a těžkých kovů.
 • Alginit má mimořádné vlastnosti, obsahuje velké procento humusu, který vznikl rozpadem řas, obsahuje významný poměr minerálních živin a různé stopové prvky. Díky této vlastnosti má Alginit využití v zemědělství jako přírodní půdní kondicionér.

Spolupracujeme na projektech

 • QK1910232: ...zalesňování zemědělské půdy...
 • QK1910170: ...dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství...
 • SS01020145: Aplikace alginitu v zemědělsky využívaných oblastech kontaminovaných rizikovými prvky...
 • Srovnání

  Dívka má 172 cm výšku. Kolik mají kany(dosny)?
  Použity pouze 2 litry Alginitu.

  Ložisko a těžba Alginitu

  Povrchový důl Alginitu. Ilustrační foto. Povrchová těžba Alginitu výrazně snižuje konečnou cenu nerostné suroviny pro zákazníky.